Direct naar: de inhoud (Busrijbewijs), het menu met onze rijbewijzen, het hoofdmenu


Verkeersschool van der Weij

Busrijbewijs

AUTOBUS/TOURINGCAR

Met de lesbus door de bocht

Foto: het oefenen van een bocht achteruit rijden

U heeft een rijbewijs D nodig als u een motorrijtuig wilt besturen dat is ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, exclusief de bestuurder.
Behalve opleidingen voor de rijbewijscategorie D bieden wij ook de nieuwe categorie D1 aan. Wij zetten hiervoor een Mercedes-Benz Sprinter voor 16 personen in. Het D1-examen is bedoeld voor personenvervoer tot en met 16 personen

Tarieven:

Voor de tarieven kunt u op deze link klikken.
U word dan doorgestuurd naar de website van Kemp Rijopleidingen voor de actuele tarieven.

De bus die gebruikt wordt voor de busrijles

Foto: De bus die gebruikt wordt voor de busrijles

Praktijkopleiding

De rijopleiding D
Wij adviseren met de rijopleiding te starten zodra u vak 1 (verkeer en techniek) en vak 2 (overige zaken) heeft behaald.
Beide vakken kennen een geldigheid van twee jaar.
Vak 3 (casestudies) en de beide toetsen hebben ook een geldigheid van twee jaar en mogen op een willekeurig moment – dus ook na het praktijkexamen – worden afgelegd.
Indien u al in bezit bent van rijbewijs D en een praktijkexamen 'E' wilt afleggen word u ook zonder geldige uitslagen of zonder vakdiploma tot dit examen toegelaten.
U kunt hiervoor het 'DE' examen doen of indien u over een 'C' rijbewijs beschikt praktijkexamen 'CE'. Een proefles autobus van twee uur kost € 149,- excl. 21% B.T.W.
Verschillende opleidingsmogelijkheden
U kunt bijvoorbeeld reguliere praktijklessen volgen van 2 uur en dan 1 of 2 keer per week rijden. Het examen word tijdens de opleiding in overleg met de instructeur aangevraagd zodra u op het juiste niveau bent.
De compactopleiding is een verkorte rijopleiding. Voor deze opleiding doet u eerst een intest van 2 uur (€ 149,-) waarin de instructeur bepaalt hoeveel lesuren u nodig heeft om het examen met goed gevolg af te kunnen leggen. Daarna word in overleg de opleiding ingedeeld en het praktijkexamen aangevraagd en kunt u in een kort tijdsbestek het rijbewijs behalen. Meestal zal dit een pakket zijn met 26 rijlessen.
Medisch traject
Voordat u een praktijkexamen kunt doen, moet u zich laten keuren. Als uw keuring voor autobus (of vrachtauto) niet langer dan drie jaar oud is, kunt u volstaan met een ingevulde Eigen Verklaring.
Deze word dan door ons naar de medische afdeling van het CBR opgestuurd.
Deze Eigen Verklaring is verkrijgbaar bij onze rijschool. Ook de keuring kan bij ons plaatsvinden. Iedere maand bezoekt een ARBO gecertificeerde arts onze rijschool.
U ontvangt na ca. twee weken een brief retour van het CBR met daarin de 'verklaring van geschiktheid' of een doorverwijzing naar een specialistische arts. De goedkeuring is één jaar geldig

Praktijkexamen

Het praktijkexamen kunt u aanvragen zodra u de eerste twee theorie-examens hebt behaald. Als u in het bezit bent van een rijbewijs D, kunt u ook het praktijkexamen doen voor het rijbewijs DE (autobus met aanhanger). Het praktijkexamen duurt 85 minuten.

Let op: Behalve de eerste twee theorie-examens dient u voor code 95 ook een derde theorie-examen, de praktische toets en de toets besloten terrein (of de simulator) te behalen. Dit derde examen en twee toetsen mogen zoveel voor of na het praktijkexamen worden afgelegd.

Het examen begint met de voorbereiding en controle van het voertuig en de papieren. Daarna rijdt u binnen en buiten de bebouwde kom en op verschillende wegtypen. Tijdens het examen moet u aantonen het voertuig in alle facetten onder uiteenlopende omstandigheden te beheersen. Belangrijk onderdeel van het examen zijn de bijzondere verrichtingen, zoals een bocht achteruit rijden en keren door middel van steken.

Navigatie
Tevens krijgt u te maken met een zogenaamde navigatie opdracht. Zonder aanwijzing van de examinator rijdt u een deel van het examen uw eigen route. De examinator bepaalt de plaats waar u heen rijdt. Voor het plannen van uw route mag u een kaart gebruiken of een navigatiesysteem. Als u de locatie niet bereikt, is dat geen ramp. Het gaat erom dat u laat zien dat u zelf verantwoordelijke keuzes maakt in het verkeer.

KEMP Rijopleidingen verzorgt beide opleidingen en toetsen op haar eigen verkeerstrainingscentrum aan de Artemisweg 220 in Lelystad. Ook andere opleiders maken gebruik maken van deze locatie.